KULLBØRSTER FOR GENERATORER
Synkrongeneratorer er avhengige av riktige kullbørster og holdere for å sikre en god drift.
Siden 1975 har Coates Elektromotor levert kullbørster til norske kraftverk.
Vi forhandler børster fra de 6 største leverandørene i Europa til gunstige priser Vi er stolte av å kunne tilby markedet største utvalg av produsenter.
Dette gjør at du kan få alle fabrikat fra en leverandør og dine maskiner fortsettere å kjøre med de børstene du har gode erfaringer med.
Dersom du har problemer knyttet til børster vil vi bistå med å finne en mere kvalitet, eller finne feil i driftsforholdene.
Børsteholdere er en kritisk del når det gjelder børstedrift. Ofte vil en oppgradering til konstant-trykk holdere gi store forbedringer i driften.

MERSEN Børstestøv avsug
Kullstøv fra børster fører til høye vedlikeholdskostnader. Behov for driftsstopper med tidkrevende rensing av generatoren kan nå reduseres ved å installere Mersen børste-avsug. Med dette patenterte systemet har MERSEN lykkes å finne en løsning som fungerer meget godt.
Flere anlegg er montert i Norge, og vi har en liste over kraftverk som vil bygge om sine maskiner i tiden fremover. COATES foretar installasjonen i samarbeid med kraftverkets personale.
En installasjon tar 1-2 dager og har lave driftsutgifter.
mer info
Sliping av sleperinger
For å få lav børsteslitasje er det viktig at sleperingene er jevne og slette. Dersom du har ringer med striper eller "furer", vil børsteforbruket være høyere en normalt. COATES har utviklet en unik slipemaskin som raskt retter opp slitte ringer og gir en perfekt overflate. Maskinen eller "roboten" plasseres inne i maskinen. Den holdes fast med en elektromagnet og slipe-armen beveges elektrisk i to akser. Slipe rondellen er luft-drevet og arbeider effektiv. Kun kort drift-stans er nødvendig. Denne tjenesten kan leies inn av COATES, eller kraftselskapene kan kjøpe sitt eget utstyr hvor opplæring er inkludert. Be om tilbud!
se video
KURS
COATES tilbyr et kullbørstekurs som er spesielt rettet mot vedlikeholds folk på kraftverk. Kurset gir grundig innføring i børstenes "mysterier" og gir deltakerne forståelse for problemene som gir dårlig drift.
Etter en teori-del vil deltagerne reise til en maskin for å foreta målinger og observasjoner.
På denne måte vil deltagerne se teorien i praksis. Kurset har kun faglig innhold og er IKKE et salgs-kurs.
Varighet: ca ½ dag. Ta kontakt med oss for å bestille tid for et nyttig kunnskapsløft!
mer info
COATES ELEKTROMOTOR AS
Årvollskogen 42, 1529 Moss
Tor Alexandersen
tor@coates.as
tel: 413 54 828
www.coates.as